Avancerade svampodlingar

Avancerade svampodlingar

Här hittar du riktigt häftiga svamparter som kräver lite extra av dig som svampodlare. Det ska tilläggas att ordet "avancerad" inte betyder svårt. Flera av svamparterna nedan är mycket lättodlade, så som Jättekragskivlingen. Men den kräver att du gräver en grop, och häller i substrat ihop med mycelet. Rund toppmurkla och Blomkålssvamp är mer avancerade och är experimentella arter som inte alltid lyckas. Men vi uppmanar stark att du som odlare testar, experimenterar och återkommer till oss hur det går och har gått under resans gång.

Våra övriga produkter finns här.