Snabbväxance mycel och Grain spawn

Snabbväxande mycel kan användas för svampodling på stock eller olika substrat som halm och berikat sågspån i filtrerade odlingspåsar. För stockolding ska du använda snabbväxande mycel som är baserat på sågspån, och inte grain spawn. Grain spawn används främst för odling i odlingspåsar och i odlingsbädd utomhus. Glöm inte att beställa vax och borrar till din stockodling eller välj ett komplett odlingskit.

Snabbväxande mycel

Snabbväxande mycel kan användas för både stockodling och inomhusodling. Mycelet växer på sågspån och finns som flera olika svamparter.

Grain Spawn

Grain spawn används främst för svampodling inomhus i odlingspåsar ihop med bulksubstrat så som halmpellets, ekpellets eller björkpellets. Alternativt används det vid utomhusodling i odlingsbädd eller pallkrage. Jättekragskivling och Stolt fjällskivling är perfekt för utomhusodling.