Lackticka (Reshi)

Lackticka, även kallad Reishi är en vacker svamp som anses ha mycket intressanta medicinska egenskaper. De röda hårda fruktkropparna används inom kinesisk medicin. Observera att Lackticka inte är en matsvamp.