Svamphusets gyllene regler för svampodling

Svampodling är generellt sett väldigt enkelt, och ännu enklare blir det om du följer Svamphusets gyllene regler för en lyckad skörd. Dessa råd är baserade på vår egen kunskap och erfarenhet och vi delar med oss därför att vi tror att du som svampodlare kan ha nytta och glädje av dem när du strax ska sätta igång med din svampodling.

 1. Klimatet

Att skaffa sig en uppfattning om klimatet som svampodlingen ska stå i kan göra en stor skillnad i hur lång tid det tar och hur bra skörden blir. Sträva alltid efter att fuktigheten ska vara hög, och att odlingen får gott om luftgenomströmning. Se till att odlingen inte placeras i direkt solljus. Är du utomhus och odlingen får solstrålar genom t.ex ett träd under någon timme om dagen så är det inte hela världen, men tänk efter hur stark solen kan bli på sommaren och om temperaturen kan bli för hög för att mycelet ska trivas. En skuggsida är extra bra, likaså en plats som inte solen hittar till om odlar inomhus.

2. Rena verktyg

Mycelet växer som snabbast när det får fokusera på tillväxt istället för konkurrens. Ett vanligt fel många svampodlare gör är att dom inte rengör händer och verktyg ordentligt innan dom jobbar med mycel och substrat. Man riskerar då att tillföra bakterier, mögel eller konkurrerande svamparter som börjar växa i substratet. 

Detta betyder inte nödvändigtvis att din svampodling kommer misslyckas, men det kan däremot dra ut längre på tillväxtfasen och trötta ut mycelet när det måste konkurrera om dominans i substratet (vilket kan skapa en sämre skörd). Om du använder odlingspåsar, se till att aldrig ha påsen öppen där vinden drar. Det ökar risken för kontaminering genom tt bakterier och mögel kommer ner i påsen.

3. Ju mer desto bättre

Om du använder snabbväxande mycel, sätter igång ett svamphus eller ska sätta plugg i stock så gäller detsamma: Ju mer mycel du använder, desto bättre! Ju mer mycel du tillför till ditt substrat, desto snabbare kommer det att sprida sig och kolonisera, vilket leder till en snabbare och ofta starkare fruktsättning. Anledningen till att det är bättre att använda mer är fascinerande: Mycelet kommunicerar mellan sina olika hyfer medan det koloniserar exempelvis en stock. Mycelnätverket kommer som regel inte att övergå i fruktsättningsfasen innan allt substrat är koloniserat av mycel. När hyferna vandrar och når kanterna av stocken skickar dom signaler till resten av hyferna och meddelar att det inte finns mer att hämta. När samtliga ändar av stocken har nåtts av hyfer och det inte går att kolonisera mer inledds nästa fas: Fruktsättning. 

Som odlare vinner du alltså på att använda mer mycel eftersom mycelet från början sprids ut mer och kan täcka mer mark snabbare. Det gör att det börjar växa svamp snabbare och att skörden ofta blir större!

4. Tid, Tid, Tid

Det är alltid bra att ge din svampodling mer tid än du tror. I slutändan är det en levande organism vars livscykler påverkas av en myriad av faktorer. Ibland går det dubbelt så fort, ibland tar det fyra gånger så lång tid. Här kan man tänka lite som växter. De mår som bäst när vi glömmer bort dom ett tag. Om du inte når önskat resultat med din svampodling på den tiden du planerat, släng inte bort den eller tänk att du misslyckats. Ge det en vecka, eller två, eller tre! Vi har glömt odlingsblock i garderoben i månader och hittat igelkottstaggsvamp växa i garderoben helt utan bevattning. Vid utomhusodling så spelar temperaturen roll. En varm sommar kombinerat med mild vinter ger snabbare skörd, medan motsatsen på samma sätt kan förlänga tiden som det tar för mycelet att kolonisera en stock.

Vi hoppas du tar med dig dessa tips när du ska börja odla svamp. Behöver du inspiration kan du läsa mer om trädgårdsodling, stockodling eller varför inte hur man odlar upp ett svamphus!


Odla egen svamp på stock

Visa alla