Lär dig terminologin för svampodling

Kultur, spawn, grain, flush, pins. Vad betyder allt?

I svamphusets guide till terminologin inom svampodling får du lära dig alla termer som är bra att kunna för att förstå och lära sig mer om svampodling.

Svampodling har historiskt sett inte skett i Sverige i stor skala, med undantag från champinjonodlingar. Därför används många utländska termer när man pratar svampodling. I den här listan lovar vi att lära dig allt du behöver veta för att kunna förstå vad folk menar i diverse svampodlarforum.

Har vi missat en term? Hör av dig så lägger vi till fler!

Mycel - Den vegetativa delen av svampen som växer under jorden och som består av fina vita "trådar".

Kultivering - En annan term för att odla. I vårt fall att odla svamp. Det kan göras både inomhus eller utomhus. Svampodling har fyra faser: inokulering, kolonisering, fruktsättning och skörd.

Inokulering - Processen där man introducerar sporer, flytande mycel, mycel från agar, mycelpluggar, snabbväxande mycel eller "spawn" i ett substrat eller stock.

KoloniseringNär mycelet växer, men inga fruktkroppar (svampar) är närvarande. Kolonisering kan ske i petriskålar med agar, flytande maltlösningar, på spannmål (vete, råg, halmpellets och andra bulksubstrat), utomhus eller i trästockar. Egentligen överallt där mycelet kan växa kan kolonisering ske. 

Kultur eller moderkultur - Svampmycel av en viss art eller stam, vanligtvis förvarad på en petriskål eller lutande odlingsrör innehållande agarlösning.

Klona - Att klona svampgenetik till en kultur. Kan göras på olika sätt, men vanligen genom att man tar ett vävnadsprov av en fruktkropp som man placerar på agar i en petriskål. Mycelet kommer därefter växa ut från vävnadsprovet genom att förbruka näringen i agarblandningen som ligger i petriskålen och därefter vara en klon på den fruktkropp eller vävnad som man odlat upp.

OdlingsblockSubstrat som placerats i en odlingspåse efter att inokulering av mycel, full kolonisering skett. Vanligen består ett odlingsblock av olika individuella substrat med tillsatt spannmål. Vanliga substrat som används är halmpellets, ekpellets, spannmål som råg och vete och träflis från lövträd. 

FlushEn skörd av svamp. Mycel tenderar att producera frukt i grupper, följt av en kort viloperiod. Odlar man inomhus i odlingsblock brukar man få flera "flushes", eller skördar från en och samma odling. Utomhus sker en flush vanligen efter regn men bestäms även av luftfuktighet och/eller temperatur.

Tvingad fruktsättning - En process som används för att trigga mycelet att producera fruktkroppar. Kallas även "att chocka". 

Fruktsättning - Tillväxtfasen där synliga svampar börjar dyka upp på substratet.

Fruktkammare - Ett slutet utrymme som är en svampodlares bästa vän. Används för att skapa en optimal odlingsmiljö för bäst fruktsättning.

Utläggningsplats - Platsen där stockar inkuberas och rutinunderhåll utförs.

PrimordiaÄven kallat hyf-knutar. Ett stadie där mycelets hyfer binds ihop för att förbereda fruktsättning.  

Pins - När små fruktkroppar (minisvampar) först börjar dyka upp.

Spawn - Den koloniserade "bäraren" som håller en specifik stam av svampmycel tills den är redo att överföras till ett annat substrat. Spawn kan exempelvis vara mycel på sågspån, mycelet på råg eller likande. På spannmål kallas det Grain Spawn, som är det svampodlare vanligen använder för att inokulera odlings-substrat.

Sporer - Vad svampar släpper ut i luften för att fortplanta sig. I labbet kan du använda dem för att isolera specifika svampgener och skapa ett mycel.

Stam - En specifik sort inom en svampart.

Substrat - Vilket material som helst på vilket svamp kan gro.


Odla egen svamp på stock

View all