Stockodling

Grow Mushroom On Logs

Mushroom cultivation on logs.

Growing mushrooms on logs is easy, fun and produces mushrooms for years without any ongoing work. Below you will find everything you need for a successful mushroom cultivation on logs.

stockodlings-kit

Svamphusets stockodlings-kit innehåller allt du behöver för att odla svamp på stock. Kittet består av valfritt snabbväxande mycel av 450 gram, två borrar, mycelinjektor, borrhålsvax och en vaxapplikator.

Mycelpluggar

Mycelpluggar är en klassiskt teknik för att odla svamp på stock. Med Svamphusets metoder blir våra mycelpluggar fullt koloniserade av mycel både på insidan och utsidan. Allt du behöver göra är att borra hål och knacka in pluggarna. Glöm inte att köpa borr för mycelplugg, borrhålsvax och vaxapplikator för en lyckad ympning.

Snabbväxande mycel

Svamphusets egna snabbväxande mycel är den effektivaste tekniken för stockodling. Fördelen med det snabbväxande mycelet är att koloniseringen av stock eller odlingsbädd går snabbare än med pluggar, och därmed får du svamp inom en kortare tidsram. För användning av snabbväxande mycel behöver du borra ett 12,8mm hål där mycelet ska placeras. I det hålet ska du även borra ett 6mm hål som tränger djupare in i stocken och som mycelet kan vandra fritt i. Snabbväxande mycel kan användas till stock, odlingsbäddar och såklart till odlingspåsar inomhus.

Vax

Bra vax är en viktig komponent för att lyckas med stockodling. Vaxet appliceras över hålen efter att man satt i mycelplugg eller snabbväxande mycel. Vaxets främsta uppgift är att skydda mycelet mot uttorkning och externa kontamineringar, och tvingar även mycelet att vandra djupare in i stocken på en gång.

Borrar

En bra borr är en bra investering. Efter att ha borrat många hål med många olika borrar har vi tagit fram specifika borrar enbart gjorda för stockodling som är mycket pålitliga, borrar snabbt och har ett "stop" som ger ett perfekt djup av hålen varje gång.