Rapid-growing mycelium can be used for mushroom cultivation on logs or different substrates such as straw and enriched sawdust in filtered cultivation bags . For log-cultivation, you should use rapid-growing mycelium on sawdust, and not grain spawn. Don't forget to order wax and drills for your log cultivation or choose a complete cultivation kit .

Snabbväxande mycel

Snabbväxande mycel kan användas för både stockodling och inomhusodling. Mycelet växer på sågspån och finns som flera olika svamparter.

Grain Spawn

Grain spawn används främst för svampodling inomhus i odlingspåsar ihop med bulksubstrat så som halmpellets, ekpellets eller björkpellets. Alternativt används det vid utomhusodling i odlingsbädd eller pallkrage. Jättekragskivling och Stolt fjällskivling är perfekt för utomhusodling.