How do I grow mushrooms?

Att odla sin egen svamp är en rolig och hållbar hobby.
Svamp kan odlas inomhus hela året med färdiga kit som våra egna Svamphus.
Svamphuset innehåller mycel och halmpellets samt en odlingspåse så du behöver bara tillsätta vatten för att komma igång. För dig som vill odla i trädgården finns mycel att köpa för ympning i stockar och stubbar samt odling i bäddar av halm eller träflis.

Kan alla svampar odlas?

För att svara på det börjar vi med att dela in svampar i hur dom växer, det är stora skillnader växtsättet hos mykorrhizabildande arter, kompostlevande arter och vedlevande arter.

Mykorrhizabildande svampar som t.ex. kantarell –Chantarellus cibarius och karljohan –Boletus edulis lever i symbios med levande träd och är tyvärr inte odlingsbara.

Kompostsvampar eller förnasaprofyter som champinjoner och stolt fjällskivling lever av organiskt material i marken och är odlingsbara.

Den tredje gruppen är vedlevande arter, dvs. svampar som bryter ner cellulosa och lignin i levande och döda träd, tex. ostronskivling och shiitake. Många svamparter går även att odla på material som halm och kaffesump.

Ska jag placera min svampodling under sängen eller i källaren?

Nej!
Välj en lämplig miljö för din odling, svampen vill ha det ljust men inte för varmt och torrt. Försök efterlikna svampens naturliga miljö i möjligaste mån. En vanlig missuppfattning är att all svamp ska odlas i mörker eftersom man förr ofta odlade champinjoner i mörker för att spara på elräkningen. Champinjoner är i princip den enda svamp man kan odla i mörker men man bör undvika det för att låta svampen utveckla en högre halt av vitamin D. De flesta svampar blir missbildade i mörker så välj en plats med indirekt solljus eller en kraftigare inomhusbelysning. För att skapa en fuktig miljö kan man med fördel odla i ett svalt uterum eller växthus. För den som odlar i lägenhet gäller det att vattna ofta, gärna med sprayflaska så både substratet och svampen håller sig fuktig. Skydda gärna mot uttorkning genom att löst täcka odlingen med en huva av genomskinlig plast. Observera att svampen kräver rikligt med frisk luft så det får inte bli för tätt.

Hur planerar jag min svampodling i trädgården?

Försök att efterlikna svampens naturliga växtmiljö när du planerar din odling och välj en fuktig plats med naturlig skugga. Under perioder av torka behöver bäddar vattnas och stockar blötläggas för att undvika uttorkning. Ympning av stockar utomhus görs bäst på våren från det att nässlorna börjar spira till ca två månader innan tjälen går i marken. Stockar kan ympas med mycelpluggar eller snabbväxande mycel och drivas inomhus hela året för att påskynda processen, helst vid en temperatur över fem plusgrader.

Vad ska jag odla på?

Var svamp har sitt favoritsubstrat, dvs. det material den helst växer. Vi har samlat all information om de bästa materialen i odlingsbeskrivningen som du hittar nederst på sidan i artbeskrivningen av var svamp. Materialet ska vara färskt och fritt från andra svampar. För odling på stockar och sågspån gäller att de flesta vedlevande arter nästan uteslutande kräver virke av lövträd. Undantag är nameko och lackticka som går bra att odla på gran. Ostronskivling kan också växa på gran men den föredrar lövträd.

Bäst är att odla på stockar som fällts när saven stigit på våren för att ge en hög fukthalt. Vänta gärna ett par veckor efter fällning för att låta trädets inbyggda försvar mot svampangrepp lägga sig men vänta inte för länge, andra svampar och mikroorganismer etablerar sig snabbt och kommer konkurrera om näringen. Gamla murkna stockar duger inte till svampodling.

Vid odling på sågspån inomhus berikas materialet med fördel med tillsats av 10 % spannmål, t.ex. vetekli. Tänk på att även mögelsvampar tycker om den snabba näringen i spannmål. Pastörisering och sterilisering i tryckkokare eller autoklav dödar oönskade mikroorganismer men kraven på hygien är högre än vid odling på stockar. Vid odling av snabbväxande arter som ostronskivling på klippt vetehalm är det tillräckligt med pastörisering i vattenbad. Håll en jämn temperatur på ca 63-75 grader under 30-90 minuter och låt sen vattnet rinna av väl och svalna innan mycelet tillsätts. Vid odling på sågspån och stockar utomhus görs oftast ingen värmebehandling av substratet.

Svamphusets Halmpellets kan användas utan värmebehandling då den redan upphettats vid tillverkningen.
Vid odling i upphöjda bäddar utomhus blandas med fördel lämpliga material som halm och träflis med färska stockar av lövträd i en pallkrage eller dränerad kruka för att ge snabb tillväxt i den lättillgängliga halmen och lång tillgång till näring från sågspånet och stockarna.


Odla egen svamp med svamphuset

View all